فتوکپی سیاه سفید MP 2501SP

چاپ

MP 2501 SP

فتوکپی دیجیتالی

- سرعت 20کپی در دقیقه 2001L   25کپی در دقیقه 2501L    

- کیفیت چاپ 600×600 نقطه در هر اینچ

- ظرفیت حافظه 128مگابایت (استاندارد )

- بزرگنمایی و کوچنمایی از 50 تا 200 درصد ( افزایش یک درصدی )   

- قابلیت کپی برداری بروزنهای مختلف کاغذ ( 60تا162g/m )    

- قابلیت یکبار اسکن وکپی به تعداد                    

- کپی پیوسته تا 99 برگ

- سایز کاغذ A6-A3

- دارای کاست 500برگی و کاست دستی با ظرفیت 100 برگ" استاندارد((2001L

- دارای کاست 250برگی و کاست دستی با ظرفیت 100 برگ" استاندارد((2501L

- دارای دوبلکس اتوماتیک استاندارد

- تغذیه کننده اتوماتیک اسناد تا سطح A3 استاندارد((2501L

پرینترلیزری(استاندارد)

-قابلیت 20پرینت در دقیقه2001Lو25پرینت در دقیقه2501L

- کیفیت چاپ 600×600 نقطه در هر اینچ

-قابلیت پرینت تا سطحA3

اسکنر رنگی (استاندارد)

-دقت اسکن600×600 نقطه در هر اینچ

- قابلیت اسکن تا سطح A3

            امکانات اختیاری             

-ARDF ((2001L

- میز مخصوص کاست دار

- کارت شبکه           

- کابینت

فتوکپی سیاه سفید MP 2501SP
ریال0